Gunilla Gunner

Gunilla Gunner

Docent

Projektforskare

Forskning och undervisning

08-608 42 86 086084286

Institutionen för historia och samtidsstudier

070 328 09 07 0703280907

Jag är docent i kyrkohistoria vid Åbo Akademi och lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och har undervisat på allmänna religionskurser och lärarprogram vid SH sedan våren 2005. Sedan den 1 juli 2013 är jag vice ordförande i fakultetsnämnden för Södertörns högskola.

Min inriktning är de kristna traditionerna och jag har tidigare arbetat med lärarutbildning vid Mittuniversitetet. Religionsdidaktiska frågor har därmed utgjort ett av mina ansvarsområden.

Forskningsinriktningen är kvinno- och genushistoria, framför allt kopplat till kristna traditioner. Jag disputerade 2003 på en monografi om den svenska predikanten Nelly Hall som turnerade i Sverige och Förenta staterna i slutet av 1800-talet. Jag har även skrivit om svenska kvinnliga missionärer.

Under 2015 inleder jag ett 3-årigt forskningsprojekt med finansiering från Östersjöstiftelsen: "Porten till Ryssland. Minnespolitik, materialitet och kollektiva identiteter - S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg runt två sekelskiften". I projektet ingår även Carola Nordbäck, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.

Förutom lärare och forskare har jag arbetat internationellt inom World Alliance of Reformed Churches och varit ordförande i Frikyrkliga forskningsrådet. Jag har även haft uppdrag som prefekt och är sedan juli 2013 vice ordförande i Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.