Gustav Amberg

Gustav Amberg

Professor

Rektor

Rektor, Södertörns högskola

08-608 40 07 086084007

Högskoleledningen

MA920

Gustav Amberg är rektor för Södertörns högskola från den 1 juli 2016. Han har doktorsexamen från KTH och är professor i strömningsmekanik. Gustav Amberg var dekan för skolan för teknikvetenskap vid KTH från december 2004 till mars 2013, och vicerektor för fakultetsutveckling och jämställdhet på KTH mellan 2008 och 2016. I det senare uppdraget var han ansvarig för utveckling av karriärvägar och karriärstöd för fakulteten, med syftet att skapa en jämställd miljö för kvinnor och män, och förutsättningar för framstående forskning och utbildning.

Hans egen forskning handlar om fasomvandling, strömning, mass- och värmeöverföring, kapilläritet, vätning, och elektrokinetiska strömningar. Han använder främst metoder från tillämpad matematik och numeriska simuleringar. Mycket av hans senare forskning behandlar mikrofluidik och vätskeströmning i mikroskopiska dimensioner, där ytkrafter som ytspänning eller elektriska krafter kan dominera. Han har också under lång tid samarbetat med materialvetare om stelning och fasomvandlingar i fasta material.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.