Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Gustav Amberg

Professor

Rektor

Gustav Amberg är rektor för Södertörns högskola sedan den 1 juli 2016.

08-608 41 41 086084141

Högskoleledningen

MA920

Gustav Amberg är rektor för Södertörns högskola från den 1 juli 2016. Han har doktorsexamen från KTH och är professor i strömningsmekanik. Gustav Amberg var dekan för skolan för teknikvetenskap vid KTH från december 2004 till mars 2013, och vicerektor för fakultetsutveckling och jämställdhet på KTH mellan 2008 och 2016. I det senare uppdraget var han ansvarig för utveckling av karriärvägar och karriärstöd för fakulteten, med syftet att skapa en jämställd miljö för kvinnor och män, och förutsättningar för framstående forskning och utbildning.

Hans egen forskning handlar om fasomvandling, strömning, mass- och värmeöverföring, kapilläritet, vätning, och elektrokinetiska strömningar. Han använder främst metoder från tillämpad matematik och numeriska simuleringar. Mycket av hans senare forskning behandlar mikrofluidik och vätskeströmning i mikroskopiska dimensioner, där ytkrafter som ytspänning eller elektriska krafter kan dominera. Han har också under lång tid samarbetat med materialvetare om stelning och fasomvandlingar i fasta material.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA