Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist

Docent

Lektor

Jag forskar om arbetarrörelsens historia, nationalism och antisemitism.

08-608 43 73 086084373

Institutionen för historia och samtidsstudier

070 938 46 17 0709384617

Håkan Blomqvist, född 1951, är fil dr i historia och föreståndare för Samtidshistoriska institutet. Han är specialiserad på arbetarrörelsen, socialism, rasism och antisemitism. Utvecklingen i Sovjetunionen och Ryssland är en del av hans intresseområden. Han har skrivit flera böcker och artiklar kring dessa teman (se publikationslistan) och är en erfaren föreläsare.

Blomqvist, som har en bakgrund som arbetare, journalist/redaktör och folkbildare, inledde sin akademiska karriär sent i livet. Tillsammans med de akademiska uppgifterna är han fortfarande aktivt engagerad i kvällskurser och utbildningar för fackligt aktiva och andra deltagare i äldre och nyare sociala rörelser.

Hans forskningsambitioner är inriktade mot tre huvudområden:

Arbetarrörelse, rasism och antisemitism

Den sociala utvecklingen i Ryssland/f d Sovjetunionen med fokus på barnhemssystemet

Efterkrigstidens utveckling av välfärdsstater och "68-åren".

För glimtar av Blomqvists forskningsområden se länkade föreläsningar från Tyresö historiedag:

Tyresö historiedag 2011

Föreläsning om det sovjetiska och ryska barnhemssystemet

Tyresö historiedag 2009

Föreläsning om antisemitism

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA