Håkan Nilsson

Professor

08-608 53 52 086085352

Institutionen för kultur och lärande

PC235

Håkan Nilsson är docent i konstvetenskap och disputerade vid Stockholms universitet på Clement Greenberg och hans kritiker (2000). Han har varit med under uppbyggnaden av konstvetenskapen på Södertörn och samtidigt byggt upp ämnet hypermediastudier på programmet Kommunikation och interaktiv gestaltning vid Högskolan i Skövde. Han har undervisat på KTH Arkitektur, på curatorutbildningen vid Stockholms universitet och gästföreläst på flera universitet och konsthögskolor. Hans bok Måleriets rum utkom 2009 och Placing Art in the Public Realm 2012. Idag är Håkan också professor på Konstfack, där han är ansvarig för teori och konstvetenskap på institutionen för konst.

Håkan har i första hand intresserat sig för samtida konst. Han har skrivit konstkritik sedan 1997 i SvD och DN, varit redaktör för tidskrifterna Material och Merge och skrivit mängder av katalogtexter, essäer, deltagit i publika diskussioner, föreläsningar och konstnärssamtal. Samtiden ligger också i fokus för hans forskning. I Space, Place Flow: Swedish Art at the Intersection Between Local and Global utgick han från några svenska internetkonstprojekt för att problematisera frågor om plats och (nationell) identitet. I det pågående projektet Arkitektur som bild och handling (i samarbete med Tor Lindstrand, arkitekt och lektor vid KTH Arkitektur) diskuteras en samtida riktning inom arkitektur, ibland kallad "instant urbanism", där fokus ligger på interventioner i det publika rummet. Instant urbanism diskuteras i relation till arkitekturutvecklingen i stort, liksom till konstfältet och olika former av aktivism i det publika rummet, för att i slutändan ställas mot mer övergripande teoretiska och politiska frågeställningar.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA