Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Lektor

Hanna Bertilsdotter Rosqvist är professor i socialt arbete. Hennes forskning rör företrädesvis neurodiversitet, autism och ADHD

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME111

Hanna är docent i sociologi och lektor i socialt arbete. Hennes forskning rör främst frågor kring identitet och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har även ett forskningsintresse för frågor om kunskapsproduktion, medborgarskap, rumslighet/plats samt intersektionella perspektiv på sexualitet, genus och ålder. Hon är chefredaktör för Scandinavian Journal of Disability Research (www.sjdr.se).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.