Hanna Sofia Rehnberg

Hanna Sofia Rehnberg

Fil dr

Lektor

Jag är språkforskare.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Jag är doktor i nordiska språk och projektledare för forskningsprojektet Asylberättelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som undersöker språkets och kommunikationens roll i asylprocessen. Projektet, som är förlagt till Södertörns högskola, finansieras av Östersjöstiftelsen. Sedan den 1 april 2022 är jag anställd som universitetslektor i svenska vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Mer information om min forskning finns på min profilsida vid Uppsala universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA