Hanna Sofia Rehnberg

Hanna Sofia Rehnberg

Fil dr

Lektor

Jag är språkvetare och lektor i journalistik.

08-608 50 45 086085045

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Jag är lektor i journalistik vid Södertörns högskola och doktor i nordiska språk. Som sociolingvist studerar jag språk och samhälle - och gränssnittet däremellan.

Jag forskar om berättelser och berättande, organisationskommunikation, strategisk kommunikation, arbetslivskommunikation och medielingvistik. Områden som jag intresserar mig särskilt för är kommunikation i offentlig sektor och kommunikation i asylprocessen. Ofta utgår från jag från ett socialsemiotiskt perspektiv, och jag använder metoder som lingvistisk etnografi, språkvetenskaplig diskursanalys och narrativ diskursanalys. Som lärare undervisar jag i bland annat språkvetenskaplig diskursanalys, språksociologi och skrivande av olika slag (till exempel reportageskrivande och annat professionellt skrivande).

Inom ramen för det språkvetenskapliga projektet Asylberättelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. undersöker jag tillsammans med ett par kolleger hur berättelsen om den asylsökande samkonstrueras av asylintervjuns deltagare. Vi undersöker också hur den muntliga asylberättelsen transformeras när den återges i skriftlig form i Migrationsverkets dokument.

Jag är också knuten till Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) vid Stockholms universitet. Tillsammans med en organisationsforskare vid Score bedriver jag forskning om offentliga organisationers bruk av journalistiska metoder och framställningssätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tidigare var jag knuten till Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. Där var jag först engagerad i ett forskningsprojekt som undersökte vad det innebär att vara en modern myndighet (med Trafikverket som fallstudie) och därefter i ett forskningsprojekt om skolstyrning i Sverige, Finland och Polen.

År 2014 disputerade jag med en avhandling om strategiskt berättande (storytelling). Läs mer om avhandlingen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Eller gå direkt till avhandlingen Organisationer berättar: Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Jag har en bakgrund som journalist och har även arbetat som lektor i svenska vid Södertörns högskola, bland annat med utveckling av Kommunikatörsprogrammet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA