Hans Bolin

Hans Bolin

Docent

Lektor

08-608 43 85 086084385

Institutionen för historia och samtidsstudier

F830

Hans Bolin är docent och vikarierande lektor i arkeologi vid Södertörns högskola. Disputerade 1999 i arkeologi med avhandlingen Kulturlandskapets korsvägar som behandlar den forntida kulturen i mellersta Norrland under de två sista årtusendena f Kr.

Från och med hösten 2001 har jag huvudsakligen arbetat som lektor vid de arkeologiska institutionerna vid Göteborgs universitet, Lunds universitet, Högskolan i Kalmar, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Jag har även arbetat som arkeolog vid Riksantikvarieämbetet och Stockholms läns museum.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA