Hassan Sharif

Lektor

Lektor i socialt arbete

08-608 41 82 086084182

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Hassan Sharif

Fil.Dr. Lektor i socialt arbete. Undervisar i socialt arbete och på lärarutbildningen samt forskar om

- lärarstudenters vägar genom utbildningssystemet och syn på studierna och sin yrkesframtid

- nyanlända ungdomars möte med gymnasieskolans språkintroduktionsubildning och hur faktorer som kön och etnicitet samt den sociala och kulturella tillhörigheten inverkar på ungdomarnas praktiker i och utanför utbildningen, liksom utbildningens socialiserande verkningar.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA