Helena Löfgren

Helena Löfgren

Adjunkt

08-608 48 71 086084871

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME411

Mitt pågående avhandlingsarbete behandlar privatiseringen av det kommunalägda hyresrättsbeståndet i Stockholms stad mellan åren 1990 till 2015.

Forskningsintressen:
Diskursanalys, politisk retorik, kvantitativ textanalys, analysprogram: Nvivo
Ideologi och begreppskonstruktion.
Bostadspolitik, hyresrätter, hyressättning, urbana utvecklingsprocesser.
Markpolitik i övergångsekonomier.

Undervisning:
Undervisar metod på grundnivå inom Företagsekonomi A.
Vetenskapligt skrivande på grundkurs i entreprenörskap.
Handleder B-uppsatser.

Bakgrund
Jag har min akademiska bakgrund inom sinologi och företagsekonomi, båda vid Stockholms universitet, kinesiska även vid Beijing University i Peking där jag bott och arbetat.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA