Igne Stalmokaite

Doktorand

My research interests center around sustainability transitions questions. In particular, I focus on sustainability transitions processes in shipping.

08-608 50 87 086085087

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Please see the information in English.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA