Igne Stalmokaite

Doktorand

Ignė's research interests concern sustainability transitions in shipping, uptake of environmental innovations; incumbent firm strategies

08-608 50 87 086085087

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Please see the information in English.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA