Ingrid Forsler

Ingrid Forsler

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i MKV samt på lärarutbildningen. Forskningsintressen: medie- och informationskunnighet; visuell kultur; medieinfrastrukturer.

08-608 49 38 086084938

Institutionen för kultur och lärande

PC241

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA