Ingrid Forsler

Ingrid Forsler

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap samt på lärarutbildningen. Mina forskningsintressen rör relationen mellan medier och utbildning.

08-608 49 38 086084938

Institutionen för kultur och lärande

PC241

Mina forskningsintressen rör olika föreställningar om digitala meder i utbildning och hur de förväntas omforma lärandet och skolan som plats. Här ingår både utopiska visioner om digital teknik som ett sätt att effektivisera och personalisera lärandet, och mer kritiska perpektiv som varnar för en att digitaliseringen av skolan har gått för snabbt. Jag är också intresserad av utbildning om medier och har ägnat mig åt området medie- och informationskunnighet både i forskning och utbildning.

Aktuella forskningsprojekt

Mellan 2022 och 2024 deltar jag i projektet Anticipating and mediating future classrooms: Ed-tech imaginaries of learning, communication and citizen making in Estonia and Sweden som undersöker föreställningar om framtidens klassrum i ed tech-branchen i Sverige och Estland. Projektet är finansierat av Östersjöstiftelsen och är ett samarbete mellan forskare på Södertörns högskola och Tartu Universitet i Estland. Här kan man läsa mer om projektet: https://blogg.sh.se/future_classroom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från och med hösten 2023 deltar jag också i ett internfinansierat projekt om lärarstudenters använding av generativ AI i sina studier och hur de tänker kring frågan i relation till sitt framtida yrke.

Bakgrund och tidigare forskning

Jag har en bakgrund som lärare i bild- och medieämnen på gymnasiet och har både min grund- och magisterutbildning från Konstfack. 2020 disputerade jag med en avhandling om hur bildämnet i Sverige och Estland omformats historiskt i relation till olika medieteknologier, Enabling Media: Infrastructures, imaginaries and cultural techniques in Swedish and Estonian visual arts education. Avhandlingen fick FSMK:s (Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning) avhandlingspris 2021 och finns att läsa här: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1428060/FULLTEXT02.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har också deltagit i föjande forsknings och utvecklingsprojekt:

Nätverk och förtroendeuppdrag

  • Ämessamordnare MKV, Södertörns högskola. (2022- )
  • Co-char i Division 7: Media Literacy and Media Education, NordMedia. (2021- )
  • Styrelseledamot och vice ordförande i InSea Sverige (UNESCO-anknuten förening för bildpedagogik). (2021- )

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.