Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Ingrid Forsler

Doktorand

08-608 49 38 086084938

Institutionen för kultur och lärande

PC241

Jag är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid BEEGS (Baltic and East European Graduate School) vid Södertörns högskola. Ämnet för min avhandling är relationen mellan medieteknologier och skolämnet bild i Estland och Sverige. Syftet är att förstå vilka föreställningar om framtiden och ämnet som kommer till uttryck bland lärare och lärarutbildare i relation till nya medieteknologier för bildskapande och administration.

Jag har en bakgrund som lärare i bild och media och tog min magisterexamen i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik på Konstfack 2014. Jag har jobbat som lärare på Södertörn sedan 2012 och undervisar främst i medieproduktion på MKV samt på lärarutbildningen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA