Ingrid Forsler

Doktorand

08-608 49 38 086084938

Institutionen för kultur och lärande

PC241

Jag är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid BEEGS (Baltic and East European Graduate School) vid Södertörns högskola. Ämnet för min avhandling är relationen mellan medieteknologier och skolämnet bild i Estland och Sverige. Syftet är att förstå vilka föreställningar om framtiden och ämnet som kommer till uttryck bland lärare och lärarutbildare i relation till nya medieteknologier för bildskapande och administration.

Jag har en bakgrund som lärare i bild och media och tog min magisterexamen i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik på Konstfack 2014. Jag har jobbat som lärare på Södertörn sedan 2012 och undervisar främst i medieproduktion på MKV samt på lärarutbildningen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA