Jan-Eric Nilsson

Jan-Eric Nilsson

Adjunkt

Undervisning FEK

08-608 45 06 086084506

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME548

Nationalekonom, företagsekonom och informatör (DIHR).

Lärare och uppsatshandledare i marknadsföring på olika nivåer. Kursansvarig för Strategisk marknadsföring (B-nivå), Marknadsanalys och lönsamhet (C-nivå) samt Kommunikation och Marknad (Retorikkonsultprogrammet). Sitter även i programstyrelsen för Internationella ekonomprogrammet.

Vid sidan av undervisning på Södertörn har jag även undervisat på Stockholms Universitet i Nationalekonomi, arbetat på Riksbanken, Tryggbanken/SEB, olika kommunikations- och PR-byråer, diverse konsultuppdrag mm.

Mina professionella intressen ligger inom kommunikation, ekonomisk historia samt inom forskningsområdet omvärldsanalys. Här studerar jag bl a problematiken kring ekonomisk och politisk risk, investerings- och etableringsproblematik på nya marknader, samt de problem som korruption och kriminalitet kan spela för företagen.

För högskolan sitter jag i även i rådet för lika villkor och är granskare av ansökningar till Minor Field Studies för Internationella Programkontoret

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.