Jani Turunen

Jani Turunen

Lektor

Jani är docent och undervisar inom Socionomprogrammet och Polisutbildningen vid Södertörn. Han forskar om barn och familjer i relation till skilsmässor och separationer.

08-608 49 12 086084912

Institutionen för samhällsvetenskaper

086084912 086084912

ME116

Mina forskningsintressen är familjedemografi och familjesociologi i allmänhet och familjestruktur och barns välmående i synnerhet. Jag disputerade 2013 med avhandlingen Stepfamily Dynamics in Sweden - Essays on family structure and children's wellbeing. För närvarande leder han det Forte-finansierade forskningsprojektet "Växelvis boende i Sverige - Utveckling, bakgrundsfaktorer, stabilitet och utfall av en ny familjeform".

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.