Jani Turunen

Jani Turunen

Lektor

Jag undervisar inom Socionomprogrammet och Polisutbildningen vid Södertörns högskola och forskar om barn och familjer i relation till skilsmässor och separationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Mina forskningsintressen är familjedemografi och familjesociologi i allmänhet och familjestruktur och barns välmående i synnerhet. Jag disputerade 2013 med avhandlingen Stepfamily Dynamics in Sweden - Essays on family structure and children's wellbeing. För närvarande leder han det Forte-finansierade forskningsprojektet "Växelvis boende i Sverige - Utveckling, bakgrundsfaktorer, stabilitet och utfall av en ny familjeform".

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA