Jani Turunen

Jani Turunen

Lektor

Jag undervisar inom Socionomprogrammet och Polisutbildningen vid Södertörns högskola och forskar om barn och familjer i relation till skilsmässor och separationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME116

Mina forskningsintressen är familjedemografi och familjesociologi i allmänhet och familjestruktur och barns välmående i synnerhet. Jag disputerade 2013 med avhandlingen Stepfamily Dynamics in Sweden - Essays on family structure and children's wellbeing. För närvarande leder han det Forte-finansierade forskningsprojektet "Växelvis boende i Sverige - Utveckling, bakgrundsfaktorer, stabilitet och utfall av en ny familjeform".

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.