Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

08-608 45 57 086084557

Institutionen för samhällsvetenskaper

073 652 07 25 0736520725

ME439A

Jag är docent i statsvetenskap och lektor i offentlig förvaltning vid Förvaltningsakademin, på Södertörns högskola. Jag disputerade i statsvetenskap år 2009 på en avhandling om ledarideal i socialdemokraterna och folkpartiet vid Stockholms universitet.

Min forskning handlar om svenska partier, politiskt ledarskap, ledarrekrytering, politik och social media samt polisutbildning och mångfaldsattityder. Efter disputationen arbetade drev jag ett projekt (finansierat av Anna Ahlström och Ellen Terserius stiftelse) om ledarrekrytering i svenska partier vilket resulterade i boken Hur blir man vald? (2014).

Jag började på Södertörns högskola våren 2015, och har innan dess varit verksam vid Stockholms universitet.

Jag driver nu ett forskningsprojekt om hur polisutbildningen påverkar studenterans attityder till mångfald. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Publikationer

Artiklar

Madestam, J., Sundström, G., Bergström, G. (2018). Public or Private – Does It Matter? How School Leaders in Public and Private Schools Perceive Their Roles. Scandinavian Journal of Public Administration. 22(3):129-152.

Döös, M. Wilhelmson, L. Madestam, J. Örnberg, Å. (2018). The principle of singularity. A retrospective study of how and why the legislation process behind Sweden’s Education Act came to prohibit joint leadership for principals. Nordic Journal of Comparative and International Education Vol. 2(2–3), 39–55.

Madestam, J., (2017), En rektor när staten åter vill styra. Förändringar i skollagen som uttryck för metagovernance. Nordisk Administrativt Tidskrift, 2/2017

Madestam, J., & Falkman, L. L. (2017). Rhetorical construction of political leadership in social media. Journal of Organizational Change Management, 30(3), 299–311. https://doi.org/10.1108/JOCM-10-2016-0204

DiVA-länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-32633

Döös, M., Wilhelmson, L., Madestam, J., & Örnberg, Å. (2017). The shared principalship : invitation at the top. International Journal of Leadership in Education, 1–19. https://doi.org/10.1080/13603124.2017.1321785

DiVA-länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-32631

Döös, M., Wilhelmson, L., Madestam, J., & Örnberg, Å. (2017). Shared principalship: The perspective of close subordinate colleagues. Leadership and Policy in Schools,

The Social Media Balancing Act: Testing the Use of a Balanced Self-Presentation Strategy for Politicians Using Twitter, (tillsammans med Lid Falkman, L, Colliander, J., Modig, E., Marder, B. & Sagofossen, S. 2017. Computers in Human Behavior 74 (2017): 277-285.

Monografier

En kompispappa och en ytlig djuping. Partieliters ambivalenta ledarideal, (2009), doktorsavhandling, Stockholms universitet

Hur blir man vald? Om ledarskiften i tre svenska partier, (2014), Stockholm: Liber

Bokkapitel

"Att arbeta med fördomar inom polisen", i Larsson, G., Sorgenfrei, S. och Viklund, T. (red.) (2020). Religion, migration och polisiärt arbete Länk till annan webbplats.. Lund: Studentlitteratur.

"Den demokratiska beslutsprocessen" i Jarl, M. & Larsson, H. A. (red.) (2020). Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder. Stockholm: Natur och Kultur

"Att dela på ett offentligt ledarskap – går det?" i Bergström, T. & Eklund, N. (2019). Ett annorlunda ledarskap. Chef i politiskt styrd verksamhet. Lund: Studentlitteratur

"Ett omöjligt uppdrag? Om kravprofiler för chefer i staten" (tillsammans med Therese Reitan och Marja Lemne) i i Bergström, T. & Eklund, N. (2019). Ett annorlunda ledarskap. Chef i politiskt styrd verksamhet. Lund: Studentlitteratur

"Expertrollen", tillsammans med Bjereld, U., i Hagström L., Bremberg, N. & Holmberg, A. (red), Att forska: roller och praktiker inom samhällsvetenskapen, Stockholm: Carlssons

"Partiledare", i Hagevi, M., (2015), Partier och partisystem, Lund: Studentlitteratur

"Vem kan bli förtroendevald?", i Segnestam Larsson, O., (2015), Förtroendevald, Stockholms: Idealistas

"Privat eller offentlig - spelar det någon roll?" (tillsammans med Bergström, G., & Sundström, G.), i Johansson, O. & Svedberg, L., (2013), Att leda mot skolans mål, Malmö: Gleerups

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.