Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Docent

Studierektor

Lektor

Docent, svenska Forskningsledare, LU

08-608 50 56 086085056

Institutionen för kultur och lärande

PB240

Jag har arbetat som lektor i svenska på Södertörns högskola sedan 2008, men har därutöver en bakgrund som gymnasielärare. Mina forskningsintressen rör korpuslingvistik och didaktiskt inriktad skrivforskning. Jag har i min avhandling studerat olika åldersrelaterade begrepp i tidningstext (1960-talet och 2000-talet). Jag har därutöver studerat högskolestudenters skrivande och skrivutveckling. För tillfället är jag projektledare för ett ÖSS-projekt där handledningspraktiken för examensarbeten studeras, med särskilt fokus på självständighetsbgereppet. Jag har tidigare haft ett projekt som rör diskursivt skrivande i lågstadiet, framförallt utifrån läromedel. Nu forskar jag om studenters skrivande i två olika projekt, ett som fokuserar på skrivandet i lärarutbildningen och ett som fokuserar på skrivande inom gymnasiet, med särskilt fokus mot gymnasiearbetet (ULF-relaterat).

Hösten 2015 och våren 2016 ingår jag i svenskämnets satsning på svenska som andraspråk i ett samverkansprojekt med Huddinge kommun. Projektet fokuserar textsamtal i klasser med nyanlända elever och andra elever som följer kursplanen i Svenska som andraspråk.

Jag undervisar framförallt på uppsatskurser, kurser i skrivande och språkutvecklande arbetssätt på lärarutbildningen och inom ämnet svenska.

Därutöver är jag programsamordnare för ett av lärarprogrammen, det program som utbildar lärare för årskurs 4-6.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA