Joakim Ekman

Joakim Ekman

Professor

08-608 44 97 086084497

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

070 491 39 68 0704913968

MA789

Jag är professor i statsvetenskap vid Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola. Min forskning rör politiskt deltagande och demokratins utveckling i Central- och Östeuropa.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.