Joel Odebrant

Joel Odebrant

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC219

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.