Joel Odebrant

Joel Odebrant

Doktorand

Doktorand i konstvetenskap

08-608 53 65 086085365

Institutionen för kultur och lärande

PC219

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag gestiskt måleri från 1950- och 1960-talen av konstnärer från Sverige, Polen och tidigare Tjeckoslovakien, med fokus på det gestiska måleriets variationsrika bilduttryck från perioden. Jag är särskilt intresserad av frågor som rör konstbildens affektiva materialitet, och hur det relaterar till sådant som kroppslighet, temporalitet och lokalitet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA