Johan Sandén

Johan Sandén

Fil dr

Lektor

Jag är doktor i Företagsekonomi och främst verksam inom Offentlig organisation och ledning. Min doktorsavhandling handlar om hur digitaliseringen av skolan påverkar lärares arbete.

08-608 52 39 086085239

Institutionen för samhällsvetenskaper

070 297 60 07 0702976007

ME414

Jag är doktor i Företagsekonomi med inriktning mot Offentlig organisation och ledning. Min doktorsavhandling handlar om hur digitaliseringen av skolan påverkar lärares arbete. Avhandlingen baseras på intervjumaterial från lärare. Teoretiskt jobbar jag inom perspektivet Street-level bureaucracy. Andra intressen rör det mesta kring Offentlig förvaltning; digitalisering, medialisering, reformer och så vidare. Undervisar även inom Offentlig förvaltning.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.