Johanna Gry Masche-No

Johanna Gry Masche-No

Docent

Lektor

Jag undervisar främst i utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi och statistisk metod. Min forskning handlar om tonåringars föräldrarelation och problembeteenden.

08-608 45 35 086084535

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME249

Rubrik

Ingress

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA