Johanna Prytz

Johanna Prytz

Fil dr

Lektor

Lektor i svenska. Forskar om verbfrasens syntax och semantik, samt om nyanländas språkinlärning på gymnasieskolans introduktionsprogram.

08-608 40 45 086084045

Institutionen för kultur och lärande

PB208

Forskning

Jag disputerade i nordiska språk vid Stockholms universitet 2016 på en avhandling om objektslösa satser i svenskan. Därefter har jag främst forskat om ateliska verbpartiklar, samt relationen mellan verbpartiklar, aktionsart och transitivitet i svenskan.

Jag har också ett särskilt intresse för svenska som andraspråk och deltar i forskargruppen Intensivsvenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Stockholms universitet, som i flera olika forsknings-, utvecklings- och samverkansprojekt inriktat sig på att stärka nyanlända elevers parallella språk- och kunskapsutveckling på gymnasieskolans introduktionsprogram. Detta har även lett vidare till ett intresse för skolutveckling och kollektivt lärande.

 

Undervisning

Under vt-24 undervisar jag på Ämneslärarprogrammet i Svenska samt Savenska som andraspråk, samt handleder och examinerar uppsatser på Svenska B och Svenska C inom Kommunikatörsprogrammet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.