Johanna Schelhaas

Johanna Schelhaas

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på digitala läromedel

08-608 44 96 086084496

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Forskningsintressen/Research interests

Språkinlärning - Language Acquisition

Svenska - Swedish

Digitala läromedel - Digital learning tools

Flerspråkighet - Multilingualism

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA