Johanna Schelhaas

Johanna Schelhaas

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på digitalisering av skolan

08-608 44 96 086084496

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Forskningsintressen/Research interests

Digitalisering av utbildning / Digitali(z/s)ation of education

Policy dokument / Policiy documents

Kritisk diskursanalys / Critical Discourse Analysis

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA