Jonna Bornemark

Professor

08-608 45 28 086084528

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Jonna Bornemark är docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap. Hennes senaste bok är Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde
(Volante, 2018). Tidigare har hon publicerat 2 monografier, 13 antologier och ett
större antal artiklar på såväl svenska som internationella förlag. Bornemark är också en flitig gäst i radioprogram som Filosofiska rummet, Teologiska rummet och Kropp och själ.


Bornemark är för närvarande aktiv inom en rad forskningsprojekt inom praktisk
kunskap, fenomenologi, HAS (Human Animal Studies) och religionsfilosofi. Dessa
projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter,
subjektivitet och bildningsbegreppet. Men också relationen mellan människa och
djur, graviditet och kroppslighet. Några centrala gestalter för hennes
forskning är Mechthild von Magdeburg, Nicolas Cusanus, Giordano Bruno, Edmund
Husserl, Max Scheler och Edith Stein.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA