Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Jonna Bornemark

Professor

08-608 45 28 086084528

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Jonna Bornemark är professor i filosofi och jobbar på Centrum för praktisk kunskap. Hennes senaste bok är Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde (Volante, 2018). Sedan tidigare har hon publicerat 2 monografier, 13 antologier och ett större antal artiklar på såväl svenska som internationella förlag. Bornemark är också en flitig gäst i radioprogram som Filosofiska rummet, Teologiska rummet och Kropp och själ och skriver återkommande i DN.

Bornemark är och har varit aktiv inom en rad forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi, posthumanism, HAS (Human Animal Studies) och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Men också relationen mellan människa och djur, graviditet och kroppslighet. Några centrala gestalter för hennes forskning är Mechthild von Magdeburg, Nicolas Cusanus, Giordano Bruno, Edmund Husserl, Max Scheler och Edith Stein.

För närvarande skriver hon på en bok om filosofiska erfarenheter av graviditet och födande.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA