Josefin Hellman

Josefin Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska med utbildningsvetenskaplig inriktning. Mitt avhandlingsarbete berör didaktiska perspektiv på akademiskt skrivande och källanvändning.

08-608 44 07 086084407

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Forskar om hur elever, studenter, lärare och forskare erfar och hanterar att referera samt om hur elever kan utveckla sitt referatkunnande inom ramen för svenskämnet i gymnasieskolan. Använder fenomenografi, variationsteori och learning study som teoretiskt och metodologiskt ramverk.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.