Josefin Hellman

Josefin Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska. Min avhandling berör didaktiska perspektiv på akademiskt skrivande samt glappet mellan gymnasieskolan och högre utbildning.

08-608 44 07 086084407

Institutionen för kultur och lärande

PB211

Forskar om hur elever, studenter, lärare och forskare erfar och hanterar att referera samt om hur elever kan utveckla sitt referatkunnande inom ramen för svenskämnet i gymnasieskolan. Använder fenomenografi, variationsteori och learning study som teoretiskt och metodologiskt ramverk.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA