Juliana Porsani

Juliana Porsani

Lektor

08-608 47 04 086084704

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

070 091 82 41 0700918241

MD474

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA