Jurek Millak

Jurek Millak

Ek dr

Lektor

Undervisning och handledning av uppsatser inom områdena ekonomistyrning och redovisning.

08-608 41 53 086084153

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME522

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA