Karin Hansson

Karin Hansson

Professor

Jag är konstnär och docent i data- och systemvetenskap med deltagande metoder och samarbetsprocesser online som forskningsfokus. (Foto av Patrick Miller)

08-608 53 27 086085327

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

070 873 78 13 0708737813

MD333B

Den röda tråden i min forskning hittills har varit en kritik av de normer och värden som är inbäddade i system och estetik för kommunikationsdesign och att utveckla design som kan härbärgera olikheter och konflikter. I min forskningspraktik kombinerar jag ett kritiskt perspektiv med tillämpad designforskning, där designprocessen kan ses som en metod för att utforska sociala processer i detalj snarare än att lösa ett specifikt problem. Med detta perspektiv bidrar jag till tre forskningsprojekt:

Se publikationer här: https://scholar.google.co.uk/citations?user=l6DsVH0AAAAJ&hl=en Länk till annan webbplats.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA