Karin Milles

Karin Milles

Professor

Ämnessamordnare

Jag är språkvetare, och anlägger oftast ett feministiskt eller genusvetenskapligt perspektiv på mina forskningsfrågor.

08-608 45 45 086084545

Institutionen för kultur och lärande

PB237

Jag är språkvetare, och anlägger oftast ett feministiskt eller genusvetenskapligt perspektiv på mina forskningsfrågor. Min akademiska titel är docent och jag arbetar som lektor i svenska, vilket innebär att jag forskar och undervisar i ämnet svenska.

På senare år har jag framför allt intresserat mig för feministiska språkreformer. Nu håller jag på med ett projekt som handlar om hur feminister nu arbetar med språket för att bedriva politik – bland annat genom att byta ut pronomenet man mot en, och tjänsteman mot tjänsteperson.

Tillsammans med några kolleger har jag just avslutat en studie av hur ordet slidkrans sprider sig i Stockholm (Language and Gender 2018). Jag har beskrivit hur de kvinnliga rösträttskämparna lärde ut mötesteknik i en artikel i Språk och Stil (2016), och med Lena Lind Palicki har jag publicerat en artikel om feministisk språkplanering under den andra vågens kvinnorörelse i konferensvolymen Könskonstruktioner och språkförändringar (2015). Tidigare har jag skrivit om lanseringen av det könsneutrala pronomenet hen(Språk och Stil 2013), hur vi använder könsord för att beskriva kvinnlig och manlig sexualitet i Kung Karl och kärleksgrottan (2011), och om lanseringen av ordet snippa (Språk och stil 2006). I min avhandling lade jag ett feministiskt perspektiv på hur vi talar på jobbet, Kvinnor och män i möte (2003).

Jag är har också intresserat mig för måltidslitteratur, och har studerat hur livsstilskokböcker förmedlar föreställningar om kön och ätande och hur recepten kan förmedla matideologiska betydelser (Folkmålsstudier 2016).

För en bredare publik har jag publicerat en handbok i hur vi kan tala och skriva jämställt, Jämställt språk(2008). Jag har skrivit en lärobok, Språk och kön (2007) tillsammans med två andra forskare: Eva Erson och Ann-Catrin Edlund, och ett kapitel om interaktion i metodboken Sociolingvistik i praktiken (2015).

Jag skriver språkkrönikor i Språktidningen och har skrivit två böcker om moderskap, Jag ska bli mamma(2001) och En mammas dagbok (2003), och en bok om en person från sextonhundratalet: Agneta Horn - ett liv i trettioåriga krigets skugga (2015).

Jag undervisar bland annat i språksociologi, kreativt skrivande och vetenskaplig teori och metod.

Länk till min webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA