Karl Axelsson

Karl Axelsson

Fil dr

Lektor

estetisk teori, Shaftesbury, Cambridgeplatonism, environmental virtue aesthetics

Institutionen för kultur och lärande

Jag är docent i estetik sedan 2022. Jag har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet och University of Cambridge (King's College). Under 2024 är jag Erik Allardt Fellow vid HCAS (Helsinki Collegium for Advanced Studies).

Books

 • Swedish translation of the third Earl of Shaftesbury, The Moralists, a Philosophical Rhapsody. Being a Recital of Certain Conversations on Natural and Moral Subjects (Stockholm: Thales, 2022)
 • Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (New York: Routledge, 2021 [paperback 2022]), Routledge Studies in Eighteenth-Century Philosophy (co-editors Mattias Pirholt and Camilla Flodin)
 • Political Aesthetics: Addison and Shaftesbury on Taste, Morals, and Society (London: Bloomsbury, 2019 [paperback 2021])
 • The Sublime: Precursors and British Eighteenth-Century Conceptions, diss. Uppsala University (Oxford: Peter Lang, 2007)
 • Tystnad Tagning [on the Regional History of Swedish Cinema, 1919–1968] (Torsby: Heidrun, 2000)

Selected Essays and Reviews

 • ”The Enlightenment,” in The Oxford Handbook of the Sublime, eds. Emily Brady, Patrick Cheney, and Philip Hardie (under contract, Oxford: Oxford University Press, 2024)
 • “Nature as a Self: Shaftesbury on the Beauty of Plants and Animals,” in Aesthetic Communication in Europe, 1700–1900, ed. Gergely Fórizs, Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung: Schriftenreihe des Interdisziplinären Zentrums für die Erforschung der europäischen Aufklärung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (forthcoming, Berlin: De Gruyter, 2024)
 • "Shaftesbury on Natural Beauty, Science, and Animals," British Journal for the History of Philosophy (Taylor & Francis, 2023), https://doi.org/10.1080/09608788.2023.2259439
 • “Aesthetics and Politics,” in Aesthetic Theory Across the Disciplines, eds. Max Ryynänen and Zoltán Somhegyi (Washington: Rowman & Littlefield, 2023), 75-91
 • "Om vi inte kan förstå ekens skönhet, så kan vi inte förstå oss själva,” Dagens Nyheter, 28.11.2022
 • “Introduction,” to the Swedish translation of the third Earl of Shaftesbury, The Moralists, a Philosophical Rhapsody. Being a Recital of Certain Conversations on Natural and Moral Subjects, ed. and trans. Karl Axelsson (Stockholm: Thales, 2022), vii-xxiv
 • ”Introduction,” in Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (New York: Routledge, 2021 [paperback 2022]), Routledge Studies in Eighteenth-Century Philosophy (co-written with Mattias Pirholt and Camilla Flodin), 117
 • “Beauty, Nature, and Society in Shaftesbury's The Moralists," in Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (New York: Routledge, 2021 [paperback 2022]), Routledge Studies in Eighteenth-Century Philosophy, 4769
 • “Shaftesbury om poetisk sanning och det naturliga samhället” [Shaftesbury on poetical truth and natural society], Lychnos: An Annual for History of Ideas and Science (Swedish Society for the History of Science and Ideas), 2017, 11–26
 • “Contemplation or Manipulation? Aesthetic Perspectives on Nature and Animals from Shaftesbury to Bio-Art,” International Yearbook of Aesthetics (Santa Cruz, California: International Association for Aesthetics, 2017), 29–41
 • “Shaftesbury på svenska: Moralisterna, Richard Hejll och översättandets konst" [Shaftesbury in Swedish: The Moralists, Richard Hejll, and the art of translation], Biblis (National Library of Sweden, Stockholm), no. 76, 2016/2017, 43–47
 • “A Realized Disposition: Shaftesbury on Natural Affections and Taste,” in New Ages, New Opinions: Shaftesbury in his World and Today, ed. Patrick Müller (Frankfurt: Peter Lang, 2014), 27–44
 • “Shaftesbury auf Deutsch: Estetik, Bildung och ett intresselöst intresse" [Shaftesbury auf Deutsch: Aesthetics, Bildung, and a disinterested interest], Biblis (National Library of Sweden, Stockholm), no. 63, 2014, 62–67
 • “‘Taste is not to conform to the art, but the art to the taste’: Aesthetic Instrumentalism and the British Body Politic in the Neoclassical Age,” Journal of Aesthetics & Culture, vol. 5, 2013, 16 pp., DOI: 10.3402/jac.v5i0.21096
 • “De brittiska moralisterna: Konsten att bilda ett smakomdöme och förnedra en slav” [The British Moralists: The art of forming a judgment of taste and humiliating a slave], Subaltern (Bokförlaget h:ström – Text & Kultur), no. 4, 2012, 60–63
 • Review of Maria Semi’s Music as a Science of Mankind in Eighteenth-Century Britain (Farnham: Ashgate, 2012), Eighteenth-Century Music (Cambridge: Cambridge University Press), vol. 10, no. 1, 2013, 16–18
 • Review of Jenny Davidson’s Breeding: A Partial History of the Eighteenth Century (New York: Columbia University Press, 2009), English Studies. A Journal of English Language and Literature (Routledge/Taylor & Francis), vol. 93, no. 4, 2012, 493–495
 • “Mellan känslor och normer: Hume om smakomdömet och kritikern” [Emotions and norms: Hume on the judgment of taste and the critic], in Förnuft, Känsla, Moral: perspektiv på David Hume, ed. Robert Callergård (Stockholm: Thales, 2011), 13–33
 • “The (Un)changing Nature: Judgment of Taste and Bildung in The Tatler, The Spectator, and The Guardian in the Early Eighteenth Century,” Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, 2011, 72–92
 • “Konst och Moral i 1700-talets Storbritannien” [Art and morals in eighteenth century Britain], Tvärsnitt, Swedish Research Council, no. 3, 2009, 35–38
 • “Joseph Addison and General Education: Moral Didactics in Early Eighteenth Century Britain,” Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, no. 2, 2009, 144–166
 • “Könsspecifika erfarenheter och transpersonen i akademin” [Gender specific experiences and transgender in the academy], Tidningen Kulturen, 16.4.2009
 • “Joseph Addison och The Spectator – borgerlighetens folkbildare” [Joseph Addison and The Spectator – educators of the middle class], Noesis. Idéhistorisk tidskrift, Stockholm University, no. 4, 2008, 5–13
 • Review of Aesthetics: A Comprehensive Anthology (Oxford: Blackwell, 2008, eds. Steven M. Cahn and Aaron Meskin) and English Literature in Context (Cambridge: CUP, 2008, ed. Paul Poplawski), TFL – Tidskrift för litteraturvetenskap, no. 2, 2008, 94–98
 • “Kulturindustrin” [The culture industry], Dagens Nyheter, 11.2.2008 (co-author Dr Camilla Flodin, Department of Philosophy, Uppsala University)
 • “Hyllning till osäkerhetens skönhetsvärde,” an essay on Alexander Nehamas’ Only a Promise of Happiness: The Place of Beauty in a World of Art (Princeton: PUP, 2007), Svenska Dagbladet, 13.7.2007
 • “Höjd över livets medelmåttiga stunder,” an essay on James Kirwan’s Sublimity: The Non-Rational and the Irrational in the History of Aesthetics (New York: Routledge, 2005), Svenska Dagbladet, 28.9.2005
 • “Från idé till fantasi. Om modernitet och modernism” [From idea to imagination: On modernity and modernism], Valör. Konstvetenskapliga studier, Department of Art History, Uppsala University, no. 2–3, 2003, 7–21
 • “Queer på film” [Queer in cinema], Upsala Nya Tidning, 26.10.2001

Läs mer om forskningsprojektet Länk till annan webbplats. jag ingår i.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.