Karl Magnus Johansson

Karl Magnus Johansson

Professor

Jag är affilierad professor i statsvetenskap. Ett av mina forskningsområden är regeringars kommunikation. Projekthemsida: https://www.polexmedia.com/

08-608 42 82 086084282

Institutionen för samhällsvetenskaper

073 397 28 66 0733972866

ME616

Karl Magnus Johansson är affilierad professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Han studerade vid Lunds universitet och London School of Economics and Political Science. Han har varit verksam vid universiteten i Bonn, Tyskland, och Stellenbosch, Sydafrika, som forskare respektive lärare, samt varit deltidsprofessor vid European University Institute, Florens.

Hans främsta forskningsområden är regeringar/statsministrar, politisk kommunikation, politiska partier och deras transnationella samarbete, EU, europeisk integration och politik, europeisering, av nationell politik i olika avseenden och särskilt av politiska institutioner, samt utrikespolitisk analys.

Han har bland annat medverkat i forskningsprojekt om högern/moderaterna, regeringskansliet, populism, och europeisering i Baltikum och då särskilt transnationell påverkan, däribland nordiska influenser, på konservativa och socialdemokratiska partier i de tre baltiska staterna.

Hans pågående forskning rör framförallt politisk kommunikation och särskilt regeringskommunikation i vid mening, dvs. de strukturer, praktiker och processer som omfattar regeringar på central nivå i deras kommunikation. Denna forskning har också ett jämförande perspektiv och bedrivs inom projektet ”Symbiotic leader-media relations? Exploring interaction between prime ministers and the media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden” som professor Johansson är projektledare för. Projektet syftar framförallt till att undersöka och jämföra relationer mellan den politiska ledningen och medier i dessa fyra länder runt Östersjön. Viktiga teman i projektet är politikens ”presidentialisering” och ”medialisering”, samt relationen mellan journalister och deras källor i olika mediesystem. Hur och med vilka konsekvenser interagerar regeringar, särskilt regeringschefer, och medier? Tenderar makten inom regeringskanslier alltmer hamna hos regeringschefer och deras medierådgivare? Projektet är mångvetenskapligt och bedrivs i samarbete mellan tio forskare i de fyra länderna. Forskningsresultat har publicerats i en antologi och i artiklar eller konferensbidrag. Projekthemsida: https://www.polexmedia.com/ Länk till annan webbplats.

En annan inriktning i professor Johanssons forskning handlar om hur politiska grupper och partier på europeisk nivå försöker påverka EU och särskilt dess konstitutionella grund, nu inom konferensen om Europas framtid.

Bland hans publikationer finns ett flertal böcker och bokkapitel, samt artiklar i tidskrifter som Acta Politica, Comparative European Politics, European Journal of Political Research, Government and Opposition, Journal of Common Market Studies, Journal of European Integration, Journal of European Public Policy, Journal of Public Affairs, Party Politics, Politics & Policy, Public Administration och West European Politics.

Hans tre senaste publikationer i urval:

  • Johansson, Elena and Karl Magnus Johansson (2021). Along the government–media frontier: Press secretaries offline/online. Journal of Public Affairs, published online 13 September 2021. doi: 10.1002/pa.2759
  • Johansson, Karl Magnus (2021). Stärker mediemakten regeringsmakten? [Does media power strengthen governmental power?]. Statsvetenskaplig tidskrift [Swedish Journal of Political Science] 123 (1): 5–25. https://journals.lub.lu.se/st/article/view/22769 Länk till annan webbplats.
  • Johansson, Karl Magnus and Tapio Raunio (2020). Centralizing Government Communication? Evidence from Finland and Sweden. Politics & Policy 48 (6): 1138–1160. doi: 10.1111/polp.12370

Länk till min webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA
Exploring interaction between prime ministers and the media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden

Symbiotic leader-media relations?