Karl Magnus Johansson

Karl Magnus Johansson

Affilierad professor

Jag är affilierad professor i statsvetenskap. Ett av mina forskningsområden är regeringars kommunikation. Projekthemsida: https://www.polexmedia.com/

Institutionen för samhällsvetenskaper

073 397 28 66 0733972866

Karl Magnus Johansson var tidigare professor och är nu affilierad professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Han studerade vid Lunds universitet och London School of Economics and Political Science. Han var verksam vid universiteten i Bonn och Stellenbosch som forskare respektive lärare och var knuten till European University Institute i Florens som deltidsanställd professor.

Hans främsta forskningsområden är EU, europeisk integration och politik, politiska partier och deras transnationella samarbete, samt politisk kommunikation och regeringar.

Professor Johansson har bland annat medverkat i forskningsprojekt om högern/moderaterna, regeringskansliet, populism, och europeisering i Baltikum och då särskilt transnationell påverkan, däribland nordiska influenser, på konservativa och socialdemokratiska partier i de tre baltiska staterna.

En inriktning i hans forskning rör politisk kommunikation och särskilt regeringskommunikation i vid mening, dvs. de strukturer, praktiker och processer som omfattar regeringar på central nivå i deras kommunikation. Denna forskning innefattar premiärministrars medierådgivare, deras roll och även i ett jämförande perspektiv.

Professor Johansson var projektledare för projektet ”Symbiotic leader-media relations? Exploring interaction between prime ministers and the media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden” som pågick till och med 2021. Projektet syftade framförallt till att undersöka och jämföra relationer mellan den politiska ledningen och medier i dessa fyra länder runt Östersjön. Viktiga teman i projektet var politikens ”presidentialisering” och ”medialisering”, samt relationen mellan journalister och deras källor i olika mediesystem. Hur och med vilka konsekvenser interagerar regeringar, särskilt regeringschefer, och medier? Tenderar makten inom regeringskanslier alltmer hamna hos regeringschefer och deras medierådgivare? Projektet var mångvetenskapligt och bedrevs i samarbete mellan tio forskare i de fyra länderna. Forskningsresultat har publicerats i en monografi, antologier, en doktorsavhandling, samt i artiklar eller konferensbidrag (https://www.polexmedia.com/ Länk till annan webbplats.; se även https://ostersjostiftelsen.se/en/project/symbiotic-leader-media-relations-exploring-interaction-between-prime-ministers-and-the-media-in-finland-lithuania-poland-and-sweden/ Länk till annan webbplats.).

Professor Johansson fortsätter sin forskning om politiska partier och partigrupper på europeisk nivå och hur de försöker påverka EU och då särskilt genom konstitutionella och institutionella reformer. Med denna forskning fortsätter han också ett långvarigt samarbete med professor Tapio Raunio, professor i statsvetenskap vid Tammerfors universitet, Finland. De är medförfattare till flera publikationer. Den nya boken om EU-partier utforskar bland annat deras verksamhet och organisation, som stärkts, samt förklarar varför vissa EU-partier har bättre förutsättningar att utöva inflytande än andra. Ett särskilt viktigt villkor är inre sammanhållning och förmåga att mobilisera nätverken av partier och politiker. Boken reser också frågor om EU-partiernas framtida roll och inte minst hur de skulle kunna bidra till att stärka EU:s demokratiska legitimitet.

Bland professor Johanssons publikationer finns ett flertal böcker och bokkapitel, forskningsrapporter samt artiklar i tidskrifter som Acta Politica, Comparative European Politics, European Journal of Political Research, Government and Opposition, Journal of Common Market Studies, Journal of European Integration, Journal of European Public Policy, Journal of Public Affairs, Party Politics, Politics & Policy, Public Administration och West European Politics.

Hans fem senaste publikationer i urval:

  • Johansson, Karl Magnus and Tapio Raunio (forthcoming 2024).Transnational Parties and Advocacy in European Integration. Cham: Palgrave Macmillan.
  • Johansson, Karl Magnus (2024). Prime Ministerial Media Advisers: Demystifying the Spin Doctor, in Jennifer Lees-Marshment (ed.), Political Management in Practice: Lessons from around the Globe. London: Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003260677-7/prime-ministerial-media-advisers-karl-magnus-johansson
  • Johansson, Karl Magnus (2022). The Prime Minister–Media Nexus: Centralization Logic and Application. Cham: Palgrave Macmillan. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-12152-4External link. Länk till annan webbplats.
  • Johansson, Karl Magnus (2022). [2017] Sweden and the European Union. Oxford Research Encyclopedia of Politics. New York: Oxford University Press. (Article update 2022) https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-506External link. Länk till annan webbplats.
  • Johansson, Elena and Karl Magnus Johansson (2022). Along the government–media frontier: Press secretaries offline/online. Journal of Public Affairs 22 (S1). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pa.2759

Se även:

Google Scholar

https://scholar.google.se/citations?user=rR9DgpQAAAAJ&hl=enExternal link. Länk till annan webbplats.

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Karl-Magnus-Johansson Länk till annan webbplats.

Länk till min webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA