Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag är docent i genusvetenskap och avdelningsföreståndare för ämnet genusvetenskap. Min forskning utforskar genus, nationsskapande och vithet i turism.

08-608 46 70 086084670

Institutionen för kultur och lärande

PC226

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14687976211035958Jag är docent i genusvetenskap och började jobba som lektor i genusvetenskap vid Södertörns högskola 2011. Min forskning ligger i överlappningen mellan genusvetenskap och kritiska vithetsstudier och jag intresserar mig för samspelet mellan genus, nationsskapande och vithet. I ett tidigare projekt utforskade jag och Katarina Pettersson hur femininitet och föreställningar om svenskhet vävdes samman med vita skönhetsideal i skönhetstävlingen Fröken Sverige.

I min senare forskning har jag intresserat mig för turism och olika former av resande. Boken "Turistisk vithet och begäret till den andra Länk till annan webbplats." (Tankekraft, 2017) handlar om sk. "etnisk turism", där resenärer vill resa långt bort och uppleva "främmande kulturer". Den visar hur den etniska turismens begär till den andra formas kring en tyst utgångspunkt i vithet. I senare arbeten har jag även intresserat mig för olika former av familjeturism och internationella utbildningsresor.

Medlem i advisory board för TiMS - The Role of Tourism in Multicultural Societies. Länk till annan webbplats.

I boken Privileged Mobilities: Tourism as World Ordering Länk till annan webbplats. har jag skrivit två kapitel: "Holiday utopias" och "A feeling of Africa". Boken finns även på svenska Länk till annan webbplats..

Senaste publikation: Exploring the World Together: The Colonial Continuity of Family Adventure Travel https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14687976211035958

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA