Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag undervisar i genusvetenskap på samtliga nivåer och är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap, samt sitter i styrgruppen för Kritisk kulturteori.

08-608 46 70 086084670

Institutionen för kultur och lärande

PC226

Jag är docent i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Jag har min bakgrund i kulturgeografi och disputerade vid Uppsala universitet 2001.

Min forskning faller inom fältet kritiska vithetsstudier och jag har bland annat skrivit om hur föreställningar om svenskhet fylls med innebörder av vithet. I ett tidigare projekt om Fröken Sverige på 50-talet har jag och Katarina Pettersson även studerat hur femininitet och vithet vävs samman i skönhetsideal.

I boken "Turistisk vithet och begäret till den andra" (Tankekraft, 2017) skriver jag om etnisk turism, där resenärer vill resa långt bort och uppleva "främmande kulturer" och utforskar har hur den etniska turismens begär till den andra formas kring en tyst utgångspunkt i vithet.

Jag intresserar mig för frågor i gränslandet mellan transnationalism och kritiska vithetsstudier och mer specifikt majoritetssvenskars erfarenheter av att ingå i transnationella familjer.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA