Katji Lindberg

Katji Lindberg

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Jag disputerade hösten 2019 vid Nord universitet, Bodø på avhandlingen Bara som skapande: Om konstpraktik som meningsskapande och reflexiv process, belyst genom konstlärarens yrkeskunnande. Studien är en hermeneutisk fenomenologisk undersökning av yrkeskunnandet hos en grupp lärare inom högre konstutbildning. Under våren 2020 har jag arbetat med en rapport för kulturförvaltningens räkning. Jag är ansvarig för magisterkurserna Arbetsliv och Arbetsliv, människosyn, barnsyn.

Mina primära forskningsområden är estetisk praxis, estetik, feministisk teori och praktiknära kunskapsteori.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA