Kimmo Granqvist

Kimmo Granqvist

Professor

08-608 52 04 086085204

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

072 536 19 46 0725361946

MA791

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA