Kristin Halverson

Kristin Halverson

Doktorand

Kristin är doktorand i idéhistoria och är intresserad av 1800-tals medicinhistoria. Kristin undervisar i idéhistoria och på lärarutbildningen.

08-608 52 89 086085289

Institutionen för historia och samtidsstudier

Jag är en doktorand i idéhistoria och mina primära forskningsintresse ligger inom medicin- och vetenskapshistoria med en särskilt intresse för instrument och redskap och förhållanden mellan kunskap, redskap och praktik. Min avhandling lyfter fram kunskap och praktik i relation till redskapsteknologiska förändringar inom medicin, med fokus på Sverige och Danmark,1850 - 1900.

Utöver avhandlingen undervisar jag i idéhistoria och på lärarutbildningen, med kursansvar i kurserna Vetenskapshistoria ur ett globalt perspektiv och Den vetenskapliga blicken. Jag har erfarenhet av att handleda uppsatser och examensarbete både på förskolelärarutbildningen och inom idéhistoria.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA