Kristin Halverson

Kristin Halverson

Doktorand

Kristin är doktorand i idéhistoria och är intresserad av 1800-tals medicinhistoria. Kristin undervisar i idéhistoria och på lärarutbildningen.

08-608 52 89 086085289

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Jag är en doktorand i idéhistoria och mina primära forskningsintresse ligger inom medicin- och vetenskapshistoria. Det preliminära arbetet på min avhandling rör sig om förhållandet mellan ting, teknologi och yrkesutövning i Sverige och Danmark cirka 1850 - 1900.


Jag har kandidatexamen i historia från University of Alberta i Kanada och masterexamen i idéhistoria från Södertörns högskola. Jag undersökte i min masteruppsats diskussioner om vivisektions bruk för fysiologisk forskning bland brittiska läkare under 1800-talets senare halva.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA