Kristina Riegert

Kristina Riegert

Professor

Globalisering, komparativ journalistik, krigs-och krisrapportering, politicotainment, kulturell medborgarskap

08-608 43 57 086084357

Institutionen för samhällsvetenskaper

073 030 62 20 0730306220

ME319

Kristina Riegerts forskning har kretsat kring flera faktorer som är viktiga för mediernas omvärldsbild: globalisering, krigs- och kriskommunikation, kollektiva identiteter, och länkar mellan nationella och transnationella medierade sfärer. Huvuddelen av hennes forskning har gjorts med komparativa ansatser där nationella eller transnationella medier ställs mot varandra. Hon har även forskat om skildringen av det politiska i nya typer av underhållningsprogram samt varit medredaktör för en tvärvetenskaplig antologi om mediehus som materiella manifestationer av mediernas centrala ställning i olika länder. Ett långvarigt intresse i Libanon och Mellanöstern utvecklades till ett projekt med Gail Ramsay, professor i arabiska studier. Projektet är komparativt och studerar de tio mest länkade och besökta bloggare i Libanon, Egypten och Kuwait året innan de arabiska upproren. Projektet Kulturjournalistikens världar undersöker den svenska kulturjournalistikens bidrag till det demokratiska samtalet och medvetenheten om omvärlden i svensk press, radio och TV under tre decennier (1985-2015). Riegert ingår också i ett norsk forskningsprogram "SCANPUB - The Immigration Issue in Scandinavian Public Spheres" där hon fokuserar på hur migration har diskuterats i feature-och kulturartiklar sen 1970-talet.

Hon är redaktör för News of the Other: Tracing Identity in Scandinavian Constructions of the Eastern Baltic Region (Nordicom, 2004), Politicotainment: Television’s Take on the Real (Peter Lang, 2007) and Media Houses: Architecture, Media and the Production of Centrality (med Staffan Ericson, 2010), Cultural Journalism in the Nordic Countries (med Nete Nørgaard Kristensen, 2017) och författare till Transnational and National Media in Global Crisis (med Maria Hellman, Alexa Robertson and Birgitta Mral, Hampton Press, 2010), The Image War: NATO’s Battle for Kosovo in the British Media (Örebro University Press, 2003) samt Kulturjournalistikens världar (med Anna Roosvall och Andreas Widholm, Nordic Academic Press, 2022). Hon har publicerat artiklar i International Journal of Communication, Television and New Media, European Journal of Communication, Journalism Studies and Journalism Practice.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.