Liisa Sömersalu

Liisa Sömersalu

Doktorand

08-608 44 08 086084408

Institutionen för kultur och lärande

PC247

Jag är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns Högskola där jag är del av projektet “New Media and the Dynamics of Civil Society in the New EU Democracies: Retooling Citizenship in the Baltics and the Balkans” som jämför civila samhällen I Bulgarien och Estland genom att undersöka om nya medier har stärkt medborgarsamhället i de nya EU demokratier och på vilket sätt.

Jag har bakgrund i semiotik och kulturteori från Tartu Universitetet i Estland (BA) och i Global Media Studies (MA) från Karlstads Universitet i Sverige. Mina forskningsintressen är kopplade till mediernas roll i social förändring - främst hur medborgarna använder media för mobilisering och organisering av kollektiv aktion.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA