Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Liisa Sömersalu

Doktorand

08-608 44 08 086084408

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Jag är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns Högskola där jag är del av projektet “New Media and the Dynamics of Civil Society in the New EU Democracies: Retooling Citizenship in the Baltics and the Balkans” som jämför civila samhällen I Bulgarien och Estland genom att undersöka om nya medier har stärkt medborgarsamhället i de nya EU demokratier och på vilket sätt.

Jag har bakgrund i semiotik och kulturteori från Tartu Universitetet i Estland (BA) och i Global Media Studies (MA) från Karlstads Universitet i Sverige. Mina forskningsintressen är kopplade till mediernas roll i social förändring - främst hur medborgarna använder media för mobilisering och organisering av kollektiv aktion.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA