Lisa Kings

Lisa Kings

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

08-608 48 46 086084846

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME136

 Lisa Kings disputerade 2011 i sociologi med avhandlingen "Till det lokalas försvar. Civilsamhället i den urbana periferin", Arkiv förlag.

Sedan 2014 är hon lektor i socialt arbete. Hennes forskningsintressen rör bland annat urbanteori, civilsamhället, sociala rörelser, ojämlikhet och samhällsarbete. Hon har undervisat såväl om vetenskaplig metod som teori, men är specialiserad på urbana frågor och särskilt intresserad av och social mobilisering.

Sedan 2013 är hon medlem i redaktionen för Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.