Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

08-608 43 45 086084345

Institutionen för kultur och lärande

PD202

Lotta Victor Tillberg är docent i den praktiska kunskapens teori. Hon disputerade i ämnet yrkeskunnande och teknologi 2007 vid Kungliga Tekniska högskolan med avhandlingen "Konsten att vårda och ge omsorg". Forskar om den praktiska och erfarenhetsgrundande kunskapens betydelse i arbetslivet med särskilt intresse för kvalitetsutveckling och ledarskap. Har arbetat med frågor om militärt yrkeskunnande sedan 1996, med inriktning på yrkeskunnande och den praktiska kunskapens betydelse i svårbedömda situationer. Bland annat författare till boken "Uppdrag Chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer", tillsammans med Peter Tillberg (2011) samt redaktör för antologin "Kvalitetsjakten – om professionalitet i välfärden" (2014). Verksam som forskare i projektet modern militär profession vid Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS) vid Kungliga Tekniska högskolan samt som lektor i den praktiska kunskapens teori, Södertörns högskola. Arbetar sedan 2010 på Lärarutbildningen i ämnena ledarskap, kommunikation och gruppsykologi samt handleder examensarbeten, magister och masteruppsatser i praktisk kunskap.

Länk til min webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA