Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Avdelningsföreståndare, Institutionen för polisiärt arbete, avdelningen för polisiärt arbete.

08-608 43 45 086084345

Institutionen för kultur och lärande

LO641

Lotta Victor Tillberg är filosofie doktor i yrkeskunnande och teknologi (Kungliga Tekniska Högskolan 2007) samt docent i den praktiska kunskapens teori (Södertörns högskola 2015).

Jag är anställd som lektor vid Centrum för praktisk kunskap och är idag mest verksam som avdelningsförståndare vid Institutionen för polisiärt arbete (IPA).

Mitt forskningsintresse handlar om att förstå och beskriva hur skicklighet uppstår och vilken betydelse erfarenhetsbaserad kunskap har inom olika organisationer och yrken. Jag har mångårig erfarenhet av forskning om yrkeskunnande med inriktning på samhällsviktiga funktioner som polis, militär, vårdarbetare, lärare och socialsekreterare. Jag delar min tid mellan Södertörns högskola och Centrum för studier av militär och samhälle där jag är forskningledare och sedan slutet på 90-talet arbetar i ett Försvarsmaktsfinaniserat forskningsprojekt om militärt yrkeskunnande, samverkan och professionellt omdöme (www.csms.se Länk till annan webbplats.).

Jag har under många år undervisat i kurser om ledarskap, kommunikation och gruppsykologi. Jag handleder studenter i ämnet praktisk kunskap på magister och masternivå och för närvarande är jag huvudhandledare för två samverkansdoktorander.

Länk til min webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA