Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Avdelningsföreståndare, Institutionen för polisiärt arbete, avdelningen för grundutbildning till polis.

08-608 43 45 086084345

Institutionen för kultur och lärande

LO641

Lotta Victor Tillberg är docent i den praktiska kunskapens teori. Hon disputerade i ämnet yrkeskunnande och teknologi 2007 vid Kungliga Tekniska högskolan med avhandlingen "Konsten att vårda och ge omsorg". Forskar om den praktiska och erfarenhetsgrundande kunskapens betydelse i arbetslivet med särskilt intresse för kvalitetsutveckling och ledarskap. Har arbetat med frågor om militärt yrkeskunnande sedan 1996, med inriktning på yrkeskunnande och den praktiska kunskapens betydelse i svårbedömda situationer. Bland annat författare till boken "Uppdrag Chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer", tillsammans med Peter Tillberg (2011) samt redaktör för antologin "Kvalitetsjakten – om professionalitet i välfärden" (2014). Verksam som forskare i projektet modern militär profession vid Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS) vid Kungliga Tekniska högskolan samt som lektor i den praktiska kunskapens teori, Södertörns högskola. Arbetar sedan 2010 på Lärarutbildningen i ämnena ledarskap, kommunikation och gruppsykologi samt handleder examensarbeten, magister och masteruppsatser i praktisk kunskap.

Länk til min webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA