Lovisa Andén

Postdoktor

Forskningsprojekt om vittneslitteratur

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Jag var doktorand i teoretisk filosofi vid Uppsala Universitet och även anknuten till Södertörns Högskola 2010-2017. Jag disputerade i oktober 2017 på en avhandling om litteratur och språk hos den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty. I avhandlingen undersöker jag hur det litterära skrivandet låter Merleau-Ponty tänka sambandet mellan sinnlig och språklig värld. Jag fokuserar framför allt på Merleau-Pontys läsning av Valéry, Proust och Stendhal, som den formuleras i opublicerade kursanteckningar från Merleau-Pontys tid vid Collège de France 1953-54.

Jag har varit gästdoktorand vid Archives Husserl vid Ecole Normale Supérieur våren 2012, då jag även hade tillgång till Merleau-Ponty arkiven vid Bibliothèque Nationale och arbetar med en utgåva av Le problème de la parole (Talets problem), en kurs Merleau-Ponty höll vid Collège de France 1953-1954.

Publikationer:

Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal, avhandling, Department of Philosophy, Uppsala University, 2017


Le problème de la parole, Merleau-Pontys kursanteckningar från 1953-54, under publikation tillsammans med Emmanuel de Saint Aubert och Franck Robert (MetisPresses, kommande)

Review av Maurice Merleau-Pontys Le monde sensible et le monde de lexpression (Genève: MetisPresses, 2011) i The Journal of the British Society for Phenomenology (volym 43, nummer 3, oktober 2012: länk till annan webbplatshttp://jbsponline.files.wordpress.com/2013/01/volume-43-number3-october-2012.pdf)

"Litteraturen som nyckeln till frihet", Svenska Dagbladet, Under strecket, 3/1 2015länk till annan webbplats(http://www.svd.se/kultur/understrecket/litteraturen-som-nyckeln-till-frihet_4221911.svd)

"Människans revolt och historiens revolutioner", Dixikon, essä 2/2 2014länk till annan webbplats(http://www.dixikon.se/essa/manniskans-revolt-och-historiens-revolutioner/)

"En oavslutad filosofi; Merleau-Ponty efter 50 år", Dixikon, essä 3/11 2011länk till annan webbplats(http://www.dixikon.se/essa/filosofi-merleau-ponty/)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA