Ludvig Björklund

Ludvig Björklund

Forskar på insatspolisers praktiska kunskap att handla i okända, oförutsedda och hastigt föränderliga problem, mot kompetent och okonventionellt motstånd

08-608 48 90 086084890

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.