Lyra Koli

Lyra Koli

Gästforskare

Doktorand i filosofi på University of Pardubice i Tjeckien. Arbetar på en avhandling om Iris Murdochs distinktion mellan filosofi och litteratur.

Institutionen för kultur och lärande

PD242

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA