Malin Picha Edwardsson

Malin Picha Edwardsson

Fil dr

Lektor

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare, samt lärare och forskare i journalistik.

08-608 46 95 086084695

Institutionen för samhällsvetenskaper

070 992 22 79 0709922279

ME348

Jag står med ena benet i journalistiken och det andra benet i medietekniken. Jag har en journalistutbildning med magisterpåbyggnad från JMK, och arbetade som journalist på olika redaktioner i 15 år innan jag började som projektassistent och projektledare i ett antal digitala utvecklingsprojekt vid branschorganisationen Tidningsutgivarna 2006. År 2010 fick jag möjlighet att bli industridoktorand i Medieteknik vid KTH och disputerade på en avhandling om medier och miljöpåverkan i maj 2015. (Avhandlingen heter Towards a sustainable media system – Explorative studies of emerging media consumption trends and media processes for content production.) Sedan november 2016 undervisar jag i journalistik på Södertörns högskola, i kurser på allt från A-nivå, till C- och Magisternivå. Jag anställdes som lektor i journalistik vid Södertörns högskola i augusti 2017.

  • Mellan 2015 och 2017 var mitt forskningsfokus på digitalt berättande i olika former. Jag avslutade ett forskningsprojekt med Bonnier News, Schibsted och Sveriges Radio i februari 2017 då jag studerade hinder och drivkrafter kring utveckling av företagens storytelling med ny digital teknik.
  • Under 2017-2019 deltog jag i ett forskningsprojekt med Sveriges Radio Östergötland och Norrköpings Tidningar Media kring automatgenererad nyhetsvärdering av offentliga källor.
  • Under 2019 och 2020 forskade jag tillsammans med min kollega Walid Al-Saqaf och företaget Storylab kring användningen av blockchain-teknik i faktagranskningsverktyget Faktaassistenten, för att se vilka möjligheter den nya tekniken kan ge journalistiken i framtiden.
  • Under 2021 samarbetade jag med Medier & Demokrati vid Lindholmen Science Park i Göteborg och tidningen Sydöstran i Blekinge kring utvecklingen av lokaljournalistiken i Blekinge.
  • Under 2022 deltog jag och min kollega Maria Zuiderveld i ytterligare ett forskningssamarbete med Medier & Demokrati vid Lindholmen Science Park i Göteborg i ett projekt med lokala tidningar och bibliotek i Västra Götalandsregionen kring demokrati och informationskunnighet inför valet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA