Manon Hedenborg White

Manon Hedenborg White

Fil dr

Postdoktor

Jag är religionshistoriker, och forskar om esoterism, ockultism, samtida andlighet, och nya religiösa rörelser, med särskild fokus på frågor om kön, genus, och sexualitet.

08-608 53 43 086085343

Institutionen för historia och samtidsstudier

072 221 14 73 0722211473

F1032

Jag är teologie doktor i religionshistoria (disputerad 2017 vid Uppsala universitet). Min doktorsavhandling The Eloquent Blood. The Goddess Babalon and the Construction of Femininities in Western Esotericism analyserade konstruktioner av genus, med fokus på femininitet och feminin sexualitet, inom modern västerländsk esoterism, så kallad ockultism. Fokus för studien var gudinnan Babalon, en central gudom inom religionen thelema, grundad 1904 av den brittiske ockultisten Aleister Crowley (1875–1947). I avhandlingen analyserade jag utifrån genus- och queerteoretiska perspektiv hur tolkningar av gudinnan Babalon utvecklats under 1900-talet, från Crowley till idag. I analysen använde jag mig av såväl publicerade källor som opublicerat arkivmaterial, och studien innefattade även etnografiskt fältarbete och ett 20-tal intervjuer med nutida ockultister. Avhandlingen är just nu under publikation, och väntas utkomma hos ett större akademiskt bokförlag under 2019.

2018–2021 har jag finansiering från Vetenskapsrådet som internationell postdok, med projektet "Makt genom närhet? Kvinnlig auktoritet och agens i en manligt styrd ny religion". Jag är anställd som postdok i religionsvetenskap vid Institutionen för historia och samtidsstudier, och är 2018–2020 verksam som gästforskare vid Center for History of Hermetic Philosophy and Related Currents vid University of Amsterdam, Nederländerna. Mitt postdokprojekt utforskar kvinnlig religiös auktoritet inom religionen thelema under 1900-talet, med fokus på tre kvinnor som varit viktiga för dess utveckling från karismatisk, nyreligiös rörelse till etablerad religion: Leah Hirsig (1883–1974); Jane Wolfe (1875–1958); och Phyllis Seckler (1917–2004). Projektet kommer att presenteras i artikel och bokform, såväl som löpande via konferensbidrag, öppna föreläsningar, och på sociala medier.

Lyssna på mig när jag talar om min tidigare och pågående forskning om västerländsk esoterism och genus här: https://youtu.be/21V2fQyYy_k

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA