Marcia Cavalcante

Marcia Cavalcante

Professor

08-608 45 88 086084588

Institutionen för kultur och lärande

PD222

Marcia Sá Cavalcante Schuback är professor i filosofi vid Södertörns Högskola. Hon verkade som professor adjunto (lektor) vid Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasilien) mellan 1994-1999 innan hon flyttade till Sverige för att starta filosofiämnet på Södertörn.

Hon doktorerade i filosofi 1992 med en avhandling om begreppet början i Schellings sena filosofi (tysk idealism) med titeln O começo de deus: a filosofia do devir no pensamento tardia de F. W. J. Scehlling. I Brasilien arbetade hon även som översättare av filosofiska verk till portugisiska och har bl. a. översatt Heideggers Sein und Zeit (Vara och Tid), Heideggers Herakleitos (GA 55), Schellings Avhandling om den mänskliga friheten, Hölderlins Hyperion och Teoretiska uppsatser.

Bland hennes egna produktion kan följande böcker nämnas: I människans tystnad/No silêncio do homem(aforismer om musik och filosofi) (Rio de Janeiro: 7 Letras, 1995), O começo de deus: a filosofia do devir no pensamento tardio de F. W. J. Schelling (”Gudsbörjan: tillblivelsen filosofi i Schellings sena tänkande”) (Petrópolis: Vozes, 1998), A doutrina dos sons de Goethe a caminho da música nova de Webern (”Goethes tonlära på väg mot Weberns nymusik”) (Rio de Janeiro: UFRJ, 1999), Para ler os medievais - ensaio de hermenëutica imaginativa (“Att läsa medeltiden - försök till en imaginativ hermeneutik”) (Petrópolis: Vozes, 2000), Dissonansskrift tillsammans med Peter Schuback (Stockholm: Literart, 2004), Lovtal till Intet (Glänta förlag, 2006), Att tänka i skisser: essäer om bidlens filosofi& filosofins bilder (Glänta förlag, 2011), Olho a olho: ensaios de longe (Rio de Janeiro, 7 letras: 2011), Dis-orientations: Philosophy, literature and the lost grounds of modernity (co-editor. Rowman & Littlefield, London: 2015), The End of the World (co-editor. Rowman & Littlefield, London: 2017), och Philosophy Today, special issue of the journal History Today, co-edited with Jean-Luc Nancy (Chicago, 2017).

Arbetar b.l.a med forkningsprojektet Grundlöshet som grund för det gemensamma (Loss of grounds as common ground) finansierat av Östersjöstiftelse http://ostersjostiftelsen.se/projekt/171-loss-of-grounds-as-common-ground--an-interdisciplinary-investigation-of-the-common-beyond-liberal-and-communitarian-claims

Sitter även i styrelsegrupp och som forskare i forskningsprogrammet Tid, Minne och Representation (www.histcon.se)

År 2013 tilldelades Marcia Karin Gierows Pris av Svenska Akademien.

Böcker

Time in Exile: In conversation with Heidegger, Blanchot and Clarice Lispector (NY: SUNY Press, 2019)

Olho a olho: ensaios de longe (Rio de Janeiro, 7 letras: 2011)

Att tänka i skisser: essäer om bidlens filosofi& filosofins bilder (Göteborg: Glänta förlag, 2011)

Polish translation Pochwała nicości eseje o hermeneutyce filozoficzne – övers. Leonard Neuger, serie Hermeneia, ed. Wydawnichwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2008. (http://www.kapitalka.pl/Filozofia-Psychologia/Filozofia-Etyka/Pochwala-nicosci-eseje-o-hermeneutyce-filozoficzne-Schuback-Marcia/ ).

Lovtal till Intet (Göteborg: Glänta förlag, 2006)

Dissonansskrift tillsammans med Peter Schuback (Stockholm: Literart, 2004)

Para ler os medievais - ensaio de hermenëutica imaginativa (“Att läsa medeltiden - försök till en imaginativ hermeneutik”) (Petrópolis: Vozes, 2000)

A doutrina dos sons de Goethe a caminho da música nova de Webern (”Goethes tonlära på väg mot Weberns nymusik”) (Rio de Janeiro: UFRJ, 1999)

O começo de deus: a filosofia do devir no pensamento tardio de F. W. J. Schelling (”Gudsbörjan: tillblivelsen filosofi i Schellings sena tänkande”) (Petrópolis: Vozes, 1998)

Towards a phenomenology of silence. In collaboration with Gilvan Fogel och Hans Ruin, 7 Letras, Rio de Janeiro, 1996

I människans tystnad/No silêncio do homem (The Silence of Man) (Rio de Janeiro: 7 Letras, 1995)

O espaço-entre poesia e pensamento (The space between poetry and thinking). serie Teses, ed. UFRJ, Rio de Janeiro, 1986.

Antologier

Philosophy Today, special issue of the journal History Today, co-ed. with Jean-Luc Nancy. Chicago: 2017

The End of the World, co-ed. w. Susanna Lindberg. Rowman & Littlefield, London: 2017

Dis-orientations: Philosophy, literature and the lost grounds of modernity, co-ed. with Tora Lane. Rowman & Littlefield, London: 2015

Phenomenology of Eros, co-ed. with Jonna Bornemark, Södertörn Philosophical Studies, vol. 10, Stockholm: Södertörns Högskola, 2012.

Att tänka smärtan, ed., Södertörn Philosophical Studies 5, Stockholm: Södertörns Högskola, 2009.

Det främmande I det egna. Filosofiska essäer om bildning och person, co-editor with Jonna Bornemark. Södertörn Philosophical Studies, vol. 4, Stockholm: Södertörns Högskola, 2007.

The Pasts presence. Essays on the Historicity of philosophical thought, co-ed. with Hans Ruin, Södertörn Philosophical Studies, vol 3. Stockholm: Södertörns Högskola, 2006.

Ensaios de Filosofia. Homenagem a Emmanuel Carneiro Leão (Essays in Philosophy: Tribute to Emmanuel Carneiro Leão), ed., Petrópolis:Vozes, 1999.

On Anthropophagia, co-ed. with Jonathan Habib, Glänta vol. 3, 1995

Articles, Monograph Chapters, Anthology Chapters

- "Memory in exile" in Research in: Phenomenology 47 (2017) Leiden:Brill, 2017, 175-189

- "Dance, a word" in: International Yearbook for Hermeneutics/Internationales Jahrbuch für Hermeneutik (2016-17) Tübingen: Mohr-Siebeck, 2017

-"Thoughts onthe radical exteriority of Identity" in:Comparative and Continental Philosophy (2017), 1-11

- "The Poetics of the Sketch" in Paul Klee: Philosophical Vision: From nature to art (Boston: Mcmullen Museum of art, 2012)

- "Heideggerian Love" in Phenomenology of Eros, Södertörn Philosophical Studies 10, (Stockholm: Södertörns Högskola, 2012), s. 129-133

- "Det enas bräcklighet" (The fragility of the one) in Tid för Europa, Wittorkc, Jon (ed.), (Göteborg-Daidalos, 2012), s. 177-191.

- "Translation and exile" in Translatability, ed. Arrhenius, S, Bergh, M, Sjöholm, C, (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2011), s. 180-189.

- "Still/Encore" in Existential Utopia, ed. Michael Marder and Patricia Vieira (London:Continuum, 2011)

- "Notes on Abstract Hermeneutics" Research in Phenomenology nr 41/1, NY: Brill, 2011, p. 45-59. Swedish transl. "Offer och räddning – Jan Patockas läsning av Heideggers Frågan om tekniken" I Fenomenologi, teknik och medialitet, Södertörn Filosofika studier 11, 2011, p. 143-161.

- "Sacrifice and Salvation: Jan Patockas Reading of Heidegger on the Question of Technology" in Jan Patocka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers, ed. Ivan Chvatík and Erika Abrahms, (Dordrecht/Heidelberg: Springer, 2011), p. 23-39.

- "För en glädjens filosofi" (Towards a philosophy of joy) in Divan 3-4, 2010 (Stockholm) - "Interrupting evil and the evil of interruption: revisiting the question of freedom" in Law and Evil. Philosophy, politics, psychoanalysis, (ed) Ari Hirvonen and Janne Porttikivi, London & New York: Routledge, 2010, p. 41-57.

- "Zur phenomenologischen Kritik am Bild des Menschen als gebildeten Menschen" in Europäische Menschenbilder, edited by Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Susan Gottlöber, René Kaufmann und Hans Rainer Sepp, Dresden: Eckhard Richter & Co., 2009.

- "Mot en förmodernitetens hermeneutik" i Omodernt. Människor och tankar I förmodern tid, (red.) Mohammad Fazlhashemi & Eva Österberg, Lund: Nordic Academic Press, 2009.

- "Filosofin och det förflutnas äppledoftet", humanistportalen. 2009, http://www.humanistportalen.se/artiklar/filosofi - "Immensity and A-subjectivity" in Research in Phenomenology nr. 39/2, NY: Brill, 2009.

- "Några tankar kring förhållandet teknik och natur" i Tankar tillägnade Sören Stenlund, Uppsala Philosophical Studies 54, red. N. Forsberg och S. Rider, , 2008

- "Europas In-betweeness" in Journal for Comparative and Continental Philosophy, forthcoming - "Ambigüité" (p. 11-13), "Amour" (14-17), "Danger/Pèril (Gefahr)" (50-52), "Douleur" (65-67) in Abécédaire Heidegger, ed. Sils Maria/J. Vrin, 2008.

- "Dé-subjectivation, non-personalisme, asubjectivité: Heidegger, Fink, Patocka et la critique phénoménologique de la subjetivité", forthcoming volume ed. by Faculté de Philosophie, Université de Bourgogne, Dijon

- "Criar é imaginar" (Creation is imagination) in Scintilla. Rvista de Filosofia e Mística Medieval, vol. 5, n. 1- jan/jun.2008, p. 77-91

- Mellan Heidegger och Kafka – en reflexion om relationen mellan filosofi och litteratur i teknikens ålder, ( In-between Heidegger and Kafka – a discussion about the relation between Philosophy and Literature in the - Age of technique ( antologi om Estetik- Politik- Lag , utg. Cecilia Sjöholm och Fredrika Spindler, forthcoming. For a portuguese version see http://www.revistaviso.com.br/visArtigo.asp?sArti=22 - Bildning och litteratur. In: Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2008.22-23

- Inledning till Att läsa Platon. ed. Carl Cedeberg, Sympoisum, 2007

- "Person, personne, persona. Some reflections on Heideggers criticism of the concept of person". i Det främmande i det egna - Filosofiska essäer om bildning och person, Red. Jonna Bornemark– Södertörn Philosophical Studies n 4, 2007, www.sh.se/philostudies

- "Nunc et in aevum: Reflections on St. Augustine: time, music and theology" inSapientia et eloquentia. Meaning and Function in Liturgical Poetry, Music, Drama and Biblical. Commentary in the Middle Ages, edited by Gunilla Iversen and Nicolas Bell, Disputatio 11, Thurnout, Brepols, 2007).

- "Sancta sonantia: Reflections on sounding and meaning". Sapientia et eloquentia. Meaning and Function in Liturgical Poetry, Music, Drama and Biblical Commentary in the Middle Ages, edited by Gunilla Iversen and Nicolas Bell, Disputatio 11, (Turnhout: Brepols, forthcoming, 2007).

- "O nada da arte e o todo da natureza. Uma reflexão sobre a reciprocidade do aparecer da natureza e da natureza do aparecer, segundo alguns acenos de Schelling à luz de Hölderlin". (On the relationship between art and nature in Schelling and Hölderlin). Arte no Pensamento. Org. Fernando Pessoa. Seminários Internacionais Museu Vale do Rio Doce, 2006. p.139- 181.

- "Uppmärksamhetens vetande" (The knowledge of attention) Linköping: Linköping University Electronic Press (LiU E-Press), 2006. http://www.ep.liu.se/ea/cul/

- "The Knowledge of Attention". International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 2006; 1: 133-140.

- "Europas Zwischendeutigkeit". Über Zivilisation und Differenz. Beiträge zu einer politischen Phänomenologie Europas, utgiven av L. Hagedorn u. Michael Staudigl, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008.

- "Il sonno ermeneutico. Letture aristoteliche sul sonno" i Giornale di Metafisica. fondato da Michele Federico Sciacca, Anno XXVIII (2006), N. 3- setembre/dicembre, Tilgher-Genova, p. 603-630 - "Ulysses at the Mast". A feast of Logos. Georgia Philosophy Series, editors J. Wirth, M. Schwartz, D. Jones, Georgia, Atlanta, 2005, p. 67-83.

- "Die Gabe und Aufgabe des Währenden" (on the translation of Dasein in Heideggers Sein und Zeit). Studia Phaenomenologica, Romanian Journal for Phenomenology. Vol. V/2005. Bucharest:Humanitas. 2005, p. 201-214.

- "Antropofagiska tankar kring skillnaden" (Anthropophagic thoughts on difference). Glänta 3.95- Antropofagi. Göteborg: Glänta, 2005, p.62-70. - "Philosophie et Religion". LOrient des dieux, vol. V, 2005, Université Saint-Joseph, Faculté des sciences religieuses, Beyrouth, 2005.

- "Filosofia e Religião". Scintilla. Revista de Filosofia e Mística Medieval, vol. 2, n.2, jul/dez. 2005, Curitiba: FFSB, 2005, p. 217-234.

- "Mito e Arte ou do pensar sem pensamentos: a contribuição de Schelling" (Myth and art, or on non-thinking thought: a commentary on Schelling). Sofia. Revista semestral de filosofia, vol X, nr 13-14, Vitória: UFES, 2005, p. 203-229.

- "The Experience of History". The Pasts Presence. Essays on the Historicity of Philosophical Thought. Södertörn Philosophical Studies, n.3, Stockholm: Södertörn Philosophical Studies, 2005, p. 93-109.

- "Afterword" for the new edition of the Swedish translation of Immanuel Kants Religion in the borders of pure reason. Natur och Kultur, Stockholm, 2004.

- "Schelling och frihetsavhandling" (Schelling and Treatise on Freedom). Axess, Stockholm, 2004

- "The gift of joy. Marina Cvetaeva and the phenomenology of joy." Festschrift for Peter Alberg Jensen, 2004.

- "Schelling and the work of experience. Schelling now". Contemporary Readings. Bloomington: Indiana University Press, 2005

- "Understanding Conscience. A response to Wenche Marit Quist" i Nwip. Philosophical Aspects on Emotions, Thales Föralg, Stockholm, 2005.

- "O medieval e o saber da abnegação" (Medieval Thought and the Question of Abnegation). Scintilla. Revista de Filosofia e Mistica Medieval, vol1, nr 1, Paraná: FFSB, 2004, p. 35-50.

- "Till grekerna själva. Anteckningar om antikens hermeneutik hos Gadamer" (On Gadamers hermeneutics of ancient philosophy). Filosofiska studier, Södertörns Philosophical Studies, 2003

- "The poetics of language". Metaphysics, Facticity, Interpretation, Phenomenology in the Nordic countries, Klüwer Academic Publishers, 2003.

- "Tidens blick "(The Gaze of Time, on temporality in Heidegger). Glänta, Göteborg, 2002 - "Världens metamorfos i människan – om Nietzsches syn på text och tolkning" (On Nietzsches conception of interpretation). Om text. Festschrift for Eva-Lena Dahl. Göteborg, 2002

- "La perpléxité de la présence" in Les Etudes Philosophiques. Juillet-septembre, 2002, PUF, Paris, p. 257- 279.

- "Philosophy and Religion". Teologisk kvartalskrift 2002, årgång 78

- "I rummets tomrum" (In the emptiness of space). Samtidighet- om rum för ritualer, Statens konstråd, 2002, red. Ann Magnusson - "O direito à pergunta" . (Derrida on the justice of the philosophic question). Rev. Nó Górdio, RJ, Brazil, nov 2001.

- "A linguagem do começo" (The language of beginning). Revista de filosofia e literatura da Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brazil, 2001

- "Hölderlin e a questão da tradução". (On Hölderlin and the problem of translation). Clássicos da Teoria da traducao, two language edition. Universidade Federal de Santa Catarina, 2001

- "As cordas serenas de Ulisses" (Ulysses strings). Ensaios de Filosofia, Festschrift für Emmanuel Carneiro Leão ed. Vozes, Petrópolis, 1999, p. 163-179

- "When from the word silence is done" in Towards a Phenomenology of Silence, English-only version, ed. Sette Letras, Rio de Janeiro, 1997, p. 27- 39

- "Preface to a Phenomenology of silence", in Towards a Phenomenology of Silence, English-only version, ed. Sette Letras, Rio de Janeiro, 1997, p. 7-11

- "Para que língua se traduz o Ocidente?" (On Heideggers understanding language). In: O que nos faz pensar, Cadernos do Departamento de Filosofia da PUC, Rio de Janeiro, outubro de 1996, p. 59-75.

- "O aprendiz da natureza" (On the concept of nature in Romanticism). TEMAS & TEXTOS, nova série, n. 2, ed. UFRJ, Rio de Janeiro, 1995, p. 25-33

- "In vino veritas". On Hölderlins concept of tragedy. Divan nr. 10. 1995. Stockholm - "Apresentação de Hipérion". (Introduction in Hölderlins Hyperion). Hipérion, ed. Vozes, Petrópolis, 1994, p. 7-22

- "Pelos caminhos do coração" (Introduction in Hölderlins theoretical essyas). Reflexões, ed. Relume-Dumará, 1994, p. 7-17

- "O silêncio da totalidade". (On Angelus Silesius mysticism and concept of reason). Anais dos encontros da Sociedade de estudos de filosofia do século XVII, Curitiba, 1994, p. 68-87.

- "Nel silenzio del uomo". (Aphorisms about music and philosophy, Lunaci, Rome, November 1994

- "A palavra do começo". On Schellings concept of language. ECO, Publicação da Pós-graduação em Comunicação e Cultura 2, ECO/UFRJ, Rio de Janeiro, 1992, p. 11-24.

- "A razão da imanência". (On Heidegger, lógos and history). Razão/Desrazão, ed. Vozes, Petrópolis, 1992, p. 99-114

- "Introdução à essência da Liberdade Humana de F.W. Schelling" (Introduction in Schellings Treatise on Human Freedom. A essência da liberdade humana, ed. Vozes, Petrópolis, 1991, p. 7-15

- "Notas sobre a poesia". (On language, myth, and existence in relation to Rilke and Heidegger), in Arte e Palavra, ed. FCC-UFRJ, Rio de Janeiro, 1989.

- "Heidegger e a questão da liberdade" (Heidegger and the question of freedom), i Revista de Cultura Vozes, ed. Vozes, Petrópolis, 1989, p. 57-88.

- "Arte e Técnica" (On Heidegger, Art, and Technique), i Revista Filosófica Brasileira, Departamento de Filosofia da UFRJ, vol. III, n. 4, dez. 1988, p. 91-99

- "A crítica e o labirinto das perspectivas" (On Kants critique of judgment), i Arte e Palavra I, ed. FCC-UFRJ, Rio de Janeiro,1986, p. 24-31

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA