Användaren kunde inte hittas.

Martin Andersson

Martin Andersson

Fil dr

Lektor

Historiker, disputerade 2018 på avhandlingen "Migration i 1600-talets Sverige".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Född i Eskilstuna 1988. Doktorand i historia här vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola sedan hösten 2013, och även del av den Nationella forskarskolan i historiska studier. Disputerad i december 2018.

Min avhandling, Migration i 1600-talets Sverige, behandlar migrationens betydelse för det dåtida svenska samhället. Jag undersöker både migrationsregimen, de sätt på vilka migration reglerades, och den faktiska migrationen så som den framträder i Älvsborgs lösens rannsakningslängder, vilka genom sin ålder och omfattning utgör ett unikt migrationshistoriskt källmaterial. Exempel på frågor som jag behandlar i min forskning är var arbetskraften till slott, gårdar och herresäten rekryterades, varifrån de aldrig sinande strömmarna av inflyttare till städerna kom, hur det feodala jordägandet påverkade landsbygdens flyttningsmönster, hur människor ständigt rörde sig fram och tillbaka över riksgränserna och varför så många människor rymde bort från sina hem under tidigt 1600-tal.

Under våren 2019 undervisar jag på kursen "Forntida kulturer", vilken är en del av historieämnets kurs Historia A.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA