Martin Elfsberg

Martin Elfsberg

Doktorand

Forskningsintresse för röstrelaterade praktiker och etisk-estetiska dimensioner av pedagogiska processer.

08-608 43 82 086084382

Institutionen för kultur och lärande

MC627

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA