Martin Thöje

Martin Thöje

Doktorand

Forskning om undervisningens teori och praktik, med särskilt intresse för människoröstens pedagogiska betydelse.

08-608 43 82 086084382

Lärarutbildningen

MC627

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.