Martin Qvist

Martin Qvist

Lektor

Forskar om beslutsprocesser, reformer i offentlig sektor, samverkan och governance.

08-608 53 40 086085340

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME411

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA