Användaren kunde inte hittas.

Mathilde Rehnlund

Mathilde Rehnlund

Doktorand

Jag analyserar policy för persontransporter i Stockholms stad genom att behandla policy som en form av diskurs.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

070 452 77 09 0704527709

MD477

Jag är doktorand på Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, antagen på BEEGS forskarskola för Östersjö- och Östeuropafrågor. Min forskning handlar om policy för urbana persontransporter i Stockholm.

Transportsystemet präglar både den urbana strukturen och livet i staden. Det lyfts fram som en avgörande faktor i det globala arbetet för hållbar utveckling, samtidigt som det lokalt ses som en nödvändighet för vardagsliv och urban tillväxt. Det är transportsystemets många funktioner, tillsammans med observerade diskrepanser mellan klimatmål och prognoser för framtida utsläpp, som gör mig intresserad av att studera grundläggande antaganden inom transportpolicy:

  • Hur beskrivs ’hållbar utveckling’ i policy?
  • Vilken sorts verktyg gör policy av transportsystemet?
  • Hur relaterar det till ’hållbarhet’?

Jag använder mig av Carol Bacchis ramverk för att studera var som representeras vara ett ’problem’ i policy. Syftet är att bidra till fältet av kritiska, kvalitativa studier av transportpolicy.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA