Mats Bergman

Mats Bergman

Professor

Konkurrenspolitik, offentlig upphandling, konkurrensutsättning av äldreomsorg och andra välfärdstjänster, läkemedelsprissättning, regleringar och avregleringar, handel och staden

Institutionen för samhällsvetenskaper

073 841 62 14 0738416214

ME313

Professor i nationalekonomi sedan år 2005

Mitt forskningsområde är Industrial Organization, särskilt konkurrenspolicy, företagsförvärv, regleringar och avregleringar, nätverksindustrier, samt offentlig upphandling och konkurrensutsättning av välfärdstjänster. Jag är också ekonomisk expert vid Patent- och marknadsdomstolen samt ledamot i Handelns Ekonomiska Råd. Jag medverkar i centrumbildningarna Reinvent och Förvaltningsakademin.

Nedan följer ett antal aktuella publikationer i internationella tidskrifter:

Interactions Across Firms and Bid Rigging, 2020, The Review of Industrial Organization. (Med Johan Lundberg, Sofia Lundberg och Johan Y. Stake.)

Competitive aspects of an e-krona, 2020, Sveriges Riksbank Economic Review, 33-54

Does Merger Policy Converge After the 2004 European Union Reform?, 2019, Journal of Competition Law and Economics. (Med Malcolm B. Coate, Anh Mai och Shawn W. Ulrick.)

Price competition in pharmaceuticals – evidence from 1303 Swedish markets, 2018, Journal of Health Economics. (Med David Granlund.)

Squeezing the Last Drop out of Your Suppliers: An Empirical Study of Market-Based Purchasing Policies for Generic Pharmaceuticals, 2017, The Oxford Bulletin of Economics and Statistics. (Med David Granlund och Niklas Rudholm.)

Tendering Design when Price and Quality Is Uncertain, 2017, The International Journal of Public Sector Management. (Med Sofia Lundberg.)

Privatization and Quality: Evidence from Elderly Care in Sweden, 2016, Journal of Health Economics, 49(September) 109–119, med Per Johansson, Sofia Lundberg och Giancarlo Spagnolo, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167629616300492.

Reforming the Swedish pharmaceuticals market – Consequences for costs per defined daily dose, 2016, International Journal of Health Economics and Management, 16(3) 211-214, med David Granlund och Niklas Rudholm, doi:10.1007/s10754-016-9186-4.

Tender Evaluation and Supplier Selection Methods in Public Procurement, 2013, Journal of Purchasing and Supply Management, 19(2): 73-83, med Sofia Lundberg, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409213000198

Merger Control in the European Union and The United States: Just the Facts, 2011, European Competition Journal, 7(1) 89-125, med Malcolm B. Coate, Shawn W. Ulrick och Maria Jakobsson, http://www.ingentaconnect.com/content/hart/ecj

Foreign ownership and investment: do firms locate investments close to the headquarter?, 2011, Review of World Economics, 147(4), 1-22, med Per Johansson, http://www.springerlink.com/content/1610-2878/

Merger Control in the European Union and the United States: Just the Facts. 2011, European Competition Journal, 7(1), 89-126, wth Malcolm B. Coate, Maria Jakobsson och Shawn W. Ulrick. Working paper-versionen kan hämtas på http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1565026

Merger Policy in the European Union and the United States, 2010, Review of Industrial Organization, 36 (4) 305-331, med Malcolm B. Coate, Maria Jakobsson och Shawn W. Ulrick, http://www.springerlink.co m/content/0889-938x/

Nedan följer några aktuella publikationer på svenska:

E-handeln förändrar staden, 2021, i Att göra stad i Stockholms urbana periferi (red: Malin Gawell och Apostolis Papakostas)

Handeln och covid-19: Lärdomar från pandemin och dess hantering - en nulägesrapport, 2020, rapport från Handelns ekonomiska råd (med Cecilia Hermansson, Sara Rosengren och Erik Åsbrink)

Handeln och covid-19: Lärdomar från pandemin och dess hantering – en nulägesrapport Länk till annan webbplats.

Handel, stad och hållbarhet i en digital tid - en nulägesrapport, 2019, rapport från Handelns ekonomiska råd (med Hans Lind, Jerker Söderlind och Erik Åsbrink)

Handel, stad och hållbarhet i en digital tid – en nulägesrapport (Bergman, Lind, Söderlind och Åsbrink, 2019) Länk till annan webbplats.

Konkurrens på olika villkor? En nulägesrapport, 2018, rapport från Handelns ekonomiska råd (med Anna Felländer och Erik Åsbrink)

Handelns betydelse: Då, nu och i framtiden, 2017, ,rapport från Handelns ekonomiska råd (med Anna Felländer och Erik Åsbrink)

Konkurrenslagen - en kommentar, 2015, Norstedts, med Kenny Carlsson.

Upphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund, 2013, rapport för Uppdrag Välfärd, http://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2013/03/Upphandling_och_kundval_webb.pdf

Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen, 2014:1, Finansdepartementet, med Henrik Jordahl, http://eso.expertgrupp.se/rapporter/aldreomsorgen/

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.