Mats Braun

Mats Braun

Docent

Lektor

I min forskning intresserar jag mig för internationella relationer och mer specifikt för regionaliseringsprocesser i Europa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola sedan hösten 2017. I min forskning intresserar jag mig för internationella relationer och mer specifikt för regionaliseringsprocesser i Europa. Jag har tillbringat en stor del av min karriär i Centraleuropa och har ett speciellt intresse för frågor gällande konsekvenserna av EU:s östutvidgning. Teoretiskt har jag försökt bidra till den vetenskapliga diskussionen gällande hur normer sprids och påverkar internationell politik. Jag är bland annat författare till boken Europeanization of Environmental Policy in the New Europe: Beyond Conditionality (Ashgate/Routledge – 2014). Jag har publicerat artiklar bland annat i Journal of Common Market Studies, Journal of Contemporary European Research och Cooperation and Conflict.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.